Veřejné subjekty

SPLŇUJI PODMÍNKY PROGRAMU PRO NEPODNIKATELSKÉ SUBJEKTY?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup nových elektromobilů nebo vozidel s alternativním pohonem – elektromobily 2023, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích stanic.Tento dotační titul je určen pouze veřejnému sektoru, fyzické osoby nebo podnikatelské subjekty nemohou v tomto dotačním programu žádat o podporu. Nová výzva pro nepodnikatelské subjekty je plánována v průběhu roku 2024.


Pokud splníte následující základní parametry, máte nárok na finanční podporu, která je odstupňována podle jednotlivých záměrů, viz níže.

01


Na co mohu čerpat dotaci?

Dotační program je zaměřen na nákup elektromobilů/vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic, konkrétně se jedná o kategorie silničních vozidel:


- M1 (osobní)

- N1 a N2 do 12t (nákladní)

- L7E (malá užitková)

- L1E až L15E (motorky nad a do 45km/h)

- M2, M3 (minibus do 7,5t)

- SS (pracovní samojízdné stroje)

- Dobíjecí stanice


04


Jaké dokumenty musím mít k žádosti?

Mezi hlavní povinné přílohy k žádosti o dotaci na elektromobil patří:


- Doklad, kterým bude určena osoba, která jedná s poskytovatelem dotace

- Seznam vozidel, které budou nahrazena novým elektromobilem

- Výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu

- Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy (pokud je relevantní)

- Dokument pro vyhodnocení podniku v obtížích

- Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu

- Indikativní nabídky, na základě kterých byla stanovena cena rozpočtu projektu

- Prohlášení o podporách de minimis.

- Prohlášení k vyloučení střetu zájmů

02


Jaká je výše dotace?

Výše dotace na elektromobil je 50% z ceny vozidla. Každá skupina má svá maxima, zde jsou uvedeny maximální limity u jednotlivých kategorií:


- M1 (osobní) - 300 tis. Kč

- N1 (nákladní do 3.5 t) - 500 tis. Kč

- L7E (malá užitková) - 200 tis. Kč

- L1E až L15E (motorky nad a do 45km/h)

- M2, M3 (minibus do 7,5t) - 1 mil. Kč

- N2 (nákladní do 12 t) - 1 mil. Kč

- SS (prac. samojízdné stroje) - 700 tis. Kč

- Dobíjecí stanice - 30 tis. Kč

05


Kdy zahájit projekt?

Projekt je považovaný za zahájený v okamžiku podání žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace. V rámci žádosti o dotaci není možné zpětného financování, tzn. pořízený elektromobil před datem podání žádosti o dotaci není způsobilý a je pořušena podmínka poskytovatele dotace.


Každý projekt následně podléhá době udržitelnosti, tzn. době po kterou je nutné projekt monitorovat. V případě veřejných subjektů je to 3 roky. 

03


Musím kupovat nové vozidlo?

Podmínkou poskytovatele dotace je, že dotace na elektromobil 2023 se vztahuje na vozidla, která jsou nová, nebo:


vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více, než 6 000 km.


06


Kdo může být žadatelem o dotaci?

O dotaci na nový elektromobil včetně dobíjecích stanic mohou žádat následující subjekty:


- Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí

- Státní nebo národní podniky a organizace

- Správa železnic

- Státní příspěvkové organizace

- Veřejné výzkumné instituce

- Veřejnoprávní instituce

- Městské části hl. města Prahy

- Příspěvkové organizace samosprávných celků

- Vysoké školy a školská zařízení

- Nestátní neziskové organizace

- Obchodní společnosti spoluvlastněné veřejným subjektem

- Církve a náboženské společnosti

Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám Váš kontakt a následně Vás budeme kontaktovat