Podnikatelské subjekty

SPLŇUJI PODMÍNKY PROGRAMU PRO PODNIKATELE?

Cílem dotačního titulu Elektromobilita je dotace na nákup nových elektromobilů a v případě zájmu dotace směřuje i na nákup neveřejných dobíjecích stanic. Podpora je poskytována všem podnikatelským subjektům v ČR a to včetně OSVČ. Cílem je modernizace v oblasti inovativních technologií a snižování znečišťujících látek, které produkují klasické vozidla na naftu a benzín


Pokud splníte následující základní parametry, máte nárok na finanční podporu, která se vztahuje na nákup nového elektromobilu a dotaci na pořízení nové dobíjecí stanice. Kombinace obou variant je samozřejmě možná, záleží pouze na Vás. Nová plánovaná výzva bude mít zřejmě jiný výpočet celkových % dotace, proto prosím uvedená procenta berte s rezervou. Vždy záleží na platných podmínkách a konkrétním textu výzvy.

01


Na co mohu čerpat dotaci?

Dotační program je zaměřen na nákup elektromobilů a dobíjecích stanic, konkrétně se jedná o kategorie silničních vozidel:


- M1 (osobní)

- N1 a N2 do 4,25t (nákladní)


Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci místa podnikání pro vlastní potřebu žadatele o dotaci.

04


Jaké dokumenty musím mít k žádosti?

Žádost o dotaci musí obsahovat povinné přílohy v podobě:


- vyplněné kompletní žádosti o dotaci


- vyplněné přílohy záměru projektu žádosti a kopii Smlouvy o úvěru, kde bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o poskytnutí bankovní záruky NRB jako požadované zajištění


- předložení Záruční listiny jako podmínka čerpání úvěru

02


Jaká je  výše dotace?

Cena jednoho elektromobilu (M1) je stanovena na maximální částku 1.500.000,- Kč bez DPH, pokud bude pořizované vozidlo dražší, tak bude projekt hodnotící komisí vyřazen.


Na osobní vozidlo M1 lze získat dotaci až 200 tis. Kč, na vozidlo N1 až 250 tis. Kč nebo až 300 tis. Kč na vozidlo na vodíkový pohon.

05


Jaké jsou základní podmínky?

Žadatel musí pořídit elektromobil přes komerční úvěr (leasingová společnost nebo banka)


Žadatel o dotaci musí mít minimálně 2 uzavřená účetní období


Žadatel o dotaci nesmí vozidlo prodat po dobu minimálně 24 měsíců od data vyplacení dotace


Projekt nesmí být zahájen (objednání) před datem 1.2.2022 a dokončen před datem podání žádosti o dotaci. 


03


Může o dotaci žádat firma z Prahy?

Podmínkou poskytovatele dotace je, že cílové uzemí, kam podpora směřuje je ČR a to včetně Prahy, teda ano, o dotaci může žádat i firma z Prahy.


Nová výzva pro podnikatelské subjekty nepočítá s územním omezením, firmy jak s provozovnou nebo sídlem v Praze tedy budou moci využít dotaci na nákup nového elektromobilu. 


06


Musí být elektromobil nový?

Vozidlo musí být nové a za nové vozidlo se považuje vozidlo, které bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 tis. Km


Pokud elektromobil splňuje uvedené podmínky, tak se považuje za nové.


Dotační titul nepodporuje nákup vozidel typu plug-in-hybrid nebo hybrid, musí se jednat čistě o elektro.

Společně s dotací na elektromobil mohou podnikatelé využít i dotaci na nákup nové dobíjecí stanice

Pro představu uvádíme příklad vzorové dobíjecí stanice a možné finanční podpory. Dotace na samotný nákup dobíjecí stanice není možná, dotaci na nákup dobíjecí stanice lze využít pouze v kombinaci pořízení nového elektromobilu. V případě zájmu Vám předáme kontakt na možného dodavatele, který Vám navrhne nejlepší variantu podle Vašich požadavků a technického řešení.

dotace na nabíjecí stanice, dotace elektromobil

Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám Váš kontakt a následně Vás budeme kontaktovat