Podnikatelské subjekty

SPLŇUJI PODMÍNKY PROGRAMU PRO PODNIKATELE?

(Nová výzva a podmínky budou uveřejněny začátkem prosince 2023, níže uvedené podmínky se tedy mohou lišit od nové výzvy)

Cílem dotačního titulu Elektromobilita je dotace na nákup nových elektromobilů a v případě zájmu dotace směřuje i na nákup neveřejných dobíjecích stanic. Podpora je poskytována všem podnikatelským subjektům v ČR a to včetně OSČ. Cílem je modernizace v oblasti inovativních technologií a snižování znečišťujících látek, které produkují klasické vozidla na naftu a benzín


Pokud splníte následující základní parametry, máte nárok na finanční cca podporu 30%, která se vztahuje na nákup nového elektromobilu a75% dotaci na pořízení nové dobíjecí stanice. Kombinace obou variant je samozřejmě možná, záleží pouze na Vás. Nová plánovaná výzva bude mít zřejmě jiný výpočet celkových % dotace, proto prosím uvedená procenta berte s rezervou. Vždy záleží na platných podmínkách a konkrétním textu výzvy.

01


Na co mohu čerpat dotaci?

Dotační program je zaměřen na nákup elektromobilů a dobíjecích stanic, konkrétně se jedná o kategorie silničních vozidel:


- L (motocykly, čtyřkolky)

- M1 (osobní)

- M2 a M3 do 7,5t (minibus)

- N1 a N2 do 12t (nákladní)


Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu žadatele o dotaci.

04


Jaké dokumenty musím mít k žádosti?

Mezi hlavní povinné přílohy k žádosti o dotaci na elektromobil patří:


- Účetní závěrka v souladu s § 18 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

- Vyplněný formulář finanční analýzy,

- Zápis skutečného majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.,

- Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy,

- Seznam pozemků, na kterých bude projekt realizován,

- Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu,

- Indikativní nabídky, na základě kterých byla stanovena cena rozpočtu projektu,

- Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.

02


Jaká je minimání výše dotace?

Minimalní výše dotace je vždy stanovena podmínkami konkrétní výzvy.


Cena jednoho elektromobilu je stanovena na maximální částku 1.500.000,- Kč bez DPH, pokud bude pořizované vozidlo dražší, tak bude projekt hodnotící komisí vyřazen.

05


Kdy zahájit projekt?

Projekt je považovaný za zahájený v okamžiku podání žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace. V rámci žádosti o dotaci není možné zpětného financování, tzn. pořízený elektromobil před datem podání žádosti o dotaci není způsobilý a je pořušena podmínka poskytovatele dotace.


Každý projekt následně podléhá době udržitelnosti, tzn. době po kterou je nutné projekt monitorovat a odevzdávat pravidelné monitorovací zprávy. V případě malých a středních podniků je to 3 roky a v případě velkých podniků je tato doba stanovena na 5 let. 

03


Může o dotaci žádat firma z Prahy?

Podmínkou poskytovatele dotace je, že cílové uzemí, kam podpora směřuje je ČR a to včetně Prahy.


Nová výzva pro podnikatelské subjekty nepočítá s územním omezením, firmy jak s provozovnou nebo sídlem v Praze tedy budou moci využít dotaci na nákup nového elektromobilu. 


06


Kdo může být žadatelem o dotaci?

O dotaci na nový elektromobil včetně dobíjecích stanic mohou žádat všechny podnikatelské subjekty. Podmínkou je však podporovaná podnikatelská činnost žadatele.


Firmy, které podnikají v oboru komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, a výzkumné, vývojové projekty a elektromobil by sloužil k uvedeným účelům podnikání, tak v tomto případě se jedná o porušení podmínky a projekt by byl vyřazen z hodnocení.

Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám Váš kontakt a následně Vás budeme kontaktovat