Podnikatelské subjekty

SPLŇUJI PODMÍNKY PROGRAMU PRO PODNIKATELE? (výzva není momentálně otevřena)

Cílem dotačního titulu Elektromobilita je dotace na nákup nových elektromobilů a v případě zájmu dotace směřuje i na nákup neveřejných dobíjecích stanic. Podpora je poskytována všem podnikatelským subjektům v ČR a to včetně OSČ. Cílem je modernizace v oblasti inovativních technologií a snižování znečišťujících látek, které produkují klasické vozidla na naftu a benzín.


Pokud splníte následující základní parametry, máte nárok na finanční cca podporu 30%, která se vztahuje na nákup nového elektromobilu a75% dotaci na pořízení nové dobíjecí stanice. Kombinace obou variant je samozřejmě možná, záleží pouze na Vás. Nová plánovaná výzva bude mít zřejmě jiný výpočet celkových % dotace, proto prosím uvedená procenta berte s rezervou. Vždy záleží na platných podmínkách a konkrétním textu výzvy.

01


Na co mohu čerpat dotaci?

Dotační program je zaměřen na nákup elektromobilů a dobíjecích stanic, konkrétně se jedná o kategorie silničních vozidel:


- L (motocykly, čtyřkolky)

- M1 (osobní)

- M2 a M3 do 7,5t (minibus)

- N1 a N2 do 12t (nákladní)


Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu žadatele o dotaci.

04


Jaké dokumenty musím mít k žádosti?

Mezi hlavní povinné přílohy k žádosti o dotaci na elektromobil patří:


- Účetní závěrka v souladu s § 18 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

- Vyplněný formulář finanční analýzy,

- Zápis skutečného majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.,

- Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy,

- Seznam pozemků, na kterých bude projekt realizován,

- Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu,

- Indikativní nabídky, na základě kterých byla stanovena cena rozpočtu projektu,

- Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.

02


Jaká je minimání výše dotace?

Minimalní výše dotace je 250 tis. Kč. Projekty, které budou mít vyčíslenu dotaci menší než 250 tis. Kč, tak budou hodnotící komisí vyřazeny.


Cena jednoho elektromobilu je stanovena na maximální částku 1.250.000,- Kč bez DPH, pokud bude pořizované vozidlo dražší, tak bude projekt hodnotící komisí vyřazen.

05


Kdy zahájit projekt?

Projekt je považovaný za zahájený v okamžiku podání žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace. V rámci žádosti o dotaci není možné zpětného financování, tzn. pořízený elektromobil před datem podání žádosti o dotaci není způsobilý a je pořušena podmínka poskytovatele dotace.


Každý projekt následně podléhá době udržitelnosti, tzn. době po kterou je nutné projekt monitorovat a odevzdávat pravidelné monitorovací zprávy. V případě malých a středních podniků je to 3 roky a v případě velkých podniků je tato doba stanovena na 5 let. 

03


Může o dotaci žádat firma z Prahy?

Podmínkou poskytovatele dotace je, že cílové uzemí, kam podpora směřuje je ČR mimo Prahu.


Jedná se však o provozovny v Praze, pokud má žadatel sídlo v Praze, ale provozovna je mimo Prahu, tak je podmínka splněna a vše je v pořádku. Elektromobil se samozřejmě může pohybovat kdekoliv.


Nová výzva zřejmě bude umožňovat žádát o dotaci i firmám s pražskou provozovnou.


06


Kdo může být žadatelem o dotaci?

O dotaci na nový elektromobil včetně dobíjecích stanic mohou žádat všechny podnikatelské subjekty. Podmínkou je však podporovaná podnikatelská činnost žadatele.


Firmy, které podnikají v oboru komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, a výzkumné, vývojové projekty a elektromobil by sloužil k uvedeným účelům podnikání, tak v tomto případě se jedná o porušení podmínky a projekt by byl vyřazen z hodnocení.

Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám Váš kontakt a následně Vás budeme kontaktovat