Získejte cca 30% dotaci

na elektromobil a75% dotaci na dobíjecí stanici


*Výzva pro podnikatelské subjekty není momentálně otevřena

*Výzva pro veřejné subjekty (obce, města, spolky, školy atd.) je momentálně otevřena

Jednoduchý proces

01

Vyberte si vozidlo a dobíjecí stanici


Podporovány jsou kategorie vozidel spadajících do skupil L (motocykly), M1 (osobní), M2 a M3 do 7.5t (minibus), N1 a N2 (nákladní).

04

Vyhodnocení projektu


Kladně hodnocené projekty dostávájí dohodu o čerpání dotace a dochází k nákupu elektromobilu včetně dobíjecí stanice. 

02

Kontaktujte nás ohledně zpracování


Zpracujeme za Vás kompletní přílohy k žádosti o dotaci, vypracujeme systém žádosti o dotaci a vše podáme poskytovateli dotace.

05

Vyplacení dotace


Zpracujeme za Vás žádost o vyplacení dotace, kterou podáme poskytovateli dotace k proplacení. Podpora na účet žadatele dorazí za cca 3-5 týdnů.

03

Hodnocení záměru


Komunikujeme s poskytovatelem dotace ohledně případného doplnění záměru, vše zpracujeme a nahrajeme do systému žádosti.

06

Monitorování projektu


Každý projekt podpořený z dotací musí být průběžně monitorován. Vypracujeme za Vás všechny monitorovací zprávy.

NAŠE SLUŽBY


Ve spolupráci s Agenturou API a programem Nízkouhlíkové technologie, Národním plánem obnovy a Národním programem Životní prostředí, ze kterého lze nově čerpat dotace na elektromobil včetně neveřejné dobíjecí stanice pro Vás zajišťujeme kompletní servis v rámci zpracování a získání finanční podpory. Využijte tedy dotaci na nákup nového elektromobilu včetně dobíjecí stanice. Momentálně je dotační program pro podnikatelské subjekty uzavřen a k přijmu žádostí by mělo opětovně dojít v průběhu roku roku 2023. Dotační titul na nákup nových elektromobilů nebo vozidel na vodíkový pohod směřeuje i veřejným subjektům, tzn. obce, města, státní organizace, školy a školská zařízení a školské právnické osoby atd. Přesný výčet možných žadatelů je uveden v sekci "dotace pro veřejné subjekty"


Díky více než 8 letým zkušenostem z oboru dotačních programů Vám můžeme nabídnout kompletní servis s realizací Vašeho projektu při nákupu elektromobilu. Spolupracujeme s firmami, které pro Vás zajistí nabídky na dobíjecí stanice, nabídnou nejlepší možné řešení a zajistí veškerou dokumentaci. Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy k žádosti, spočítáme bodové hodnocení projektu a posoudíme přijatelnost projektu. Zpracujeme a podáme s Vámi kompletní žádost o dotaci na elektromobil včetně dobíjecí stanice.

Novinky

5.1.2023

Dotace na nákup elektromobilů je nabízena momentálně pouze veřejným subjektům (přesný výčet žadatelů v sekci veřejné subjekty). Pro klasické podnikateské subjekty ani nepodnikateslké subjekty není momentálně otevřena žádná výzva. Čekáme na aktualizaci harmonogramů od poskytovatelů dotací na rok 2023. V případě novinek budeme všechny uchazeče informovat.

6.6.2022

Národní program Životní prostředí spustil novou výzvu, která je určena pro nepodnikatelské subjekty. Dotační titul nabízí např. 50% dotaci (max. však 300 tis. Kč) na osobní vozidlo, ostatní druhy vozidel nabízí jinou míru podpory. Žádosti je možné podávat od 6.6.2022 do 15.12.2023, celková alokace na tuto výzvu je poskytovatelem dotace stanovena na 600 mil. Kč. Tento dotační titul mohou využít např. obce, státní či národní podniky, státní příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti nebo

společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem. Přesný seznam žadatelů včetně podmínek je uveden v sekci "veřejné subjekty"

08.3.2022

Národní plán obnovy a MPO nás informovalo, že vyhlášení nové výzvy opět nabírá další zpoždění. Důvodem jsou neshody ohledně celkové výše a formy podpory jako takové. V praxi to pro žadatele znamená, že plánovaná výzva bude možná vyhlášena v režimu podpory finančního nástroje, tedy zvýhodněného financování vozidel, nikoliv klasickou % dotací na účet žadatele, jako tomu bylo v minulých výzvách. Situaci samozřejmě moniturujeme, ale v současné době nejsme schopni říci termín a přesné podmínky vyhlášení nové výzvy, čekáme na poskytovatele dotace. Berte prosím i tuto informaci s rezervou a jako neoficiální. 

2.9.2022

Očekávaná výzva pro podnikatele na nákup firemních elektromobilů je bohužel stále uzavřena a podnikatelské subjekty tak momentálně nemohou o dotaci žádat. Dle předběžných informací budou zveřejněny novinky ohledně hamronogramu na přelomu roku 2022. Situaci pro Vás monitorujeme a v případě novinek budeme všechny naše zájemce informovat.

30.5.2022

Dotační titul zaměřený na podporu elektromobility pro podnikatelské subjekty z programu "Národní fond obdnovy" se odkládá na neurčito. Evropská komise bohužel již začátkem roku neodsouhlasila text výzvy, který byl ze strany ČR zaslán a momentálně nejsou známé žádné novinky ohledně této nové výzvy. Podnikatelé tedy mohou počítat s výzvou, která se připravuje v rámci dotačního programu OP TAK. Přesný harmonogram a podmínky tohoto dotačního titulu budou zveřejněny v průběhu roku.