Získejte 200 tis. Kč dotaci

na elektromobil a dotaci na dobíjecí stanici


*VÝZVA pro podnikatelské subjekty je vyhlášena, příjem žádostí bude

 možný nejdříve od poloviny března 2024

*Výzva pro veřejné subjekty (obce, města, spolky, školy atd.) by měla být opětovně spuštěna v roce 2024

Jednoduchý proces

01

Vyberte si vozidlo a dobíjecí stanici


Podporovány jsou kategorie vozidel spadajících do skupil L (motocykly), M1 (osobní), M2 a M3 do 7.5t (minibus), N1 a N2 (nákladní).

04

Vyhodnocení projektu


Kladně hodnocené projekty dostávájí dohodu o čerpání dotace a dochází k nákupu elektromobilu včetně dobíjecí stanice. 

02

Kontaktujte nás ohledně zpracování


Zpracujeme za Vás kompletní přílohy k žádosti o dotaci, vypracujeme systém žádosti o dotaci a vše podáme poskytovateli dotace.

05

Vyplacení dotace


Zpracujeme za Vás žádost o vyplacení dotace, kterou podáme poskytovateli dotace k proplacení. Podpora na účet žadatele dorazí za cca 3-5 týdnů.

03

Hodnocení záměru


Komunikujeme s poskytovatelem dotace ohledně případného doplnění záměru, vše zpracujeme a nahrajeme do systému žádosti.

06

Monitorování projektu


Každý projekt podpořený z dotací musí být průběžně monitorován. Vypracujeme za Vás všechny monitorovací zprávy.

Základní podmínky nového dotačního programu 

Kdy bude možné podávat žádosti o dotace?


Podle poskytovatele dotace a jeho posledního vyjádření bude možné podávat žádosti o dotace na elektromobil od poloviny března 2024.

Může dotaci na nový elektromobil čerpat i OSVČ?


Ano, žádosti mohou podávat všechny podnikatelské subjekty, tedy i OSVČ. Podmínkou je pouze mít minimálně 2 uzavřená účetní období.

Moho již vozidlo koupit nyní, nebo alespoň složit zálohu?


Nový elektromobil je možné objednat před datem podání žádosti. Zaplacení zálohy není problém, ale doplacení vozidla musí proběhnout až ze zaručovaného úvěru, který bude přílohou celé žádosit o dotaci. 

Můžu dotaci na elektromobil čerpat i v případě, že nechci využít komerční úvěr, protože mám vlastní finance?


Bohužel ne, dotační titul na nákup elektromobilů má pomoci podnikatelům, kteří nemohou nákup vozidla a dobíjecí stanice financovat z vlastních zdrojů. Podmínkou je tedy skutečnost, že financování vozidla bude přes komeční (zaručovaný) úvěr. 

Jak se počítá celková výše dotace?


Dotace na elektromobil využívá podpory v režimu de minimis, tento režim je stanoven na částku 200 tis. EUR. Pokud tedy žadatel nemá čerpanou dotaci v režímu de minimis, tak je mu dotace poskytnuta až do výše uvedeného limitu. 

Kdy bude vyplacena dotace na účet?


Dotaci na elektromobil obdrží žadatel na účet po pořízení vozidla, příp. dobíjecí stanice, a to na základě vyhotovéné žádosti o platbu finančního příspěvku přes systém poskytovatele dotace.

Jaká je výše úvěru, abych získal maximální možnou dotaci? 


Výše úvěru je omezena na minimální výši 300 tisíc korun. Dále také platí, že dotace nesmí přesáhnout výši zaručovaného úvěru a součet zaručeného úvěru a dotace nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů projektu.

Můžu požádat o dotaci pouze na dobíjecí stanici?


Ne, dotační titul je primárně určen na nákup elektromobilů. Kombinace vozidla a dobíjecí stanice je možná, ale samotná dobíjecí stanice bez vozidla není možná. 

Mohu vozidlo koupit ze zahraničí a může být ojeté?


Ano, nákup vozidla ze zahraničí je možný. Podmínkou také je, že vozidlo musí být dodáno do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a najeto musí mít méně než 6 000 km.

Vztahuje se dotace i na nákup hybridního vozidla?


Dotaci lze poskytnout jen na pořízení čistě elektrického vozidla a vozidla na vodíkový pohon, příp. na dobíjecí stanici, pořízení hybridního vozidla přes dotaci tedy možné není. 

Kdy můžu elektromobil prodat?


Elektromobil z dotace musí plnit dobu udržitelnosti, kterou poskytovatel dotace stanovil na 24 měsíců od vyplacení dotace. Po uplynutí této doby je možné vozidlo prodat.

Novinky

20.12.2023

Mministerstvo průmyslu a obchodu přes Národní plán obnovy spustí nový dotační titul pro podnikatelské subjekty na nákup elektromobilů. Vyhlášení výzvy je plánováno na začátek prosince s tím, že žádosti bude možné podávat od března 2024 až do září 2025. Přesný text a podmínky výzvy zatím nejsou zveřejněny, ale mezi hlavní podmínky bude patřit stanovení horní cenové hranice u osobních vozidel a to na částku max. 1.5 mil. Kč bez DPH. Další ze zásadních podmínek bude skutečnost, že elektromobil bude muset být pořízen pomocí úvěru, za který se zaručí Národní rozvojová banka, která je v této dotaci partnerem poskytovatele dotace. Dotace na elektromobil se tedy bude skládat ze dvou částí, první bude záruka za úvěr pokrytá až do výše 70 procent jistiny a druhá část bude klasická finanční podpora až do výše 200 tis. Kč na jedno osobní vozidlo kategorie M1, u nákladní vozidel bude max. podpora 300 tis. Kč na jedno vozidlo. Společně s dotací na elektromobil budou moci podnikatelské subjekty využít i dotaci na pořízení dobíjecí stanice. 


Přesné podmínky a hodnotící kritéria budou zveřejněny v textu výzvy. Dotace se bude týka pouze podniktelských subjektů, klasické fyzické osoby nepodnikající NEMOHOU v této výzvě žádat o dotaci. 

5.5.2023

Dotace na nákup elektromobilů je nabízena momentálně pouze veřejným subjektům (přesný výčet žadatelů v sekci veřejné subjekty). Pro klasické podnikateské subjekty ani nepodnikateslké subjekty není momentálně otevřena žádná výzva. Čekáme na aktualizaci harmonogramů od poskytovatelů dotací na rok 2023. V případě novinek budeme všechny uchazeče informovat.

6.6.2022

Národní program Životní prostředí spustil novou výzvu, která je určena pro nepodnikatelské subjekty. Dotační titul nabízí např. 50% dotaci (max. však 300 tis. Kč) na osobní vozidlo, ostatní druhy vozidel nabízí jinou míru podpory. Žádosti je možné podávat od 6.6.2022 do 15.12.2023, celková alokace na tuto výzvu je poskytovatelem dotace stanovena na 600 mil. Kč. Tento dotační titul mohou využít např. obce, státní či národní podniky, státní příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti nebo

společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem. Přesný seznam žadatelů včetně podmínek je uveden v sekci "veřejné subjekty"

2.12.2022

Očekávaná výzva pro podnikatele na nákup firemních elektromobilů je bohužel stále uzavřena a podnikatelské subjekty tak momentálně nemohou o dotaci žádat. Dle předběžných informací budou zveřejněny novinky ohledně hamronogramu na přelomu roku 2022. Situaci pro Vás monitorujeme a v případě novinek budeme všechny naše zájemce informovat.

30.5.2022

Dotační titul zaměřený na podporu elektromobility pro podnikatelské subjekty z programu "Národní fond obdnovy" se odkládá na neurčito. Evropská komise bohužel již začátkem roku neodsouhlasila text výzvy, který byl ze strany ČR zaslán a momentálně nejsou známé žádné novinky ohledně této nové výzvy. Podnikatelé tedy mohou počítat s výzvou, která se připravuje v rámci dotačního programu OP TAK. Přesný harmonogram a podmínky tohoto dotačního titulu budou zveřejněny v průběhu roku.