Naše služby


Ve spolupráci s MPO, Národním plánem obnovy a Národním programem Životní prostředí, ze kterého lze nově čerpat dotace na elektromobil včetně neveřejné dobíjecí stanice pro Vás zajišťujeme kompletní servis v rámci zpracování a získání finanční podpory. Využijte tedy dotaci na nákup nového elektromobilu včetně dobíjecí stanice. Momentálně je dotační program pro podnikatelské subjekty uzavřen a k přijmu žádostí by mělo opětovně dojít koncem roku 2023. Dotační titul na nákup nových elektromobilů nebo vozidel na vodíkový pohon směřuje i veřejným subjektům, tzn. obce, města, státní organizace, školy a školská zařízení a školské právnické osoby atd. Přesný výčet možných žadatelů je uveden v sekci "dotace pro veřejné subjekty"


Díky více než 8 letým zkušenostem z oboru dotačních programů Vám můžeme nabídnout kompletní servis s realizací Vašeho projektu při nákupu elektromobilu. Spolupracujeme s firmami, které pro Vás zajistí nabídky na dobíjecí stanice, nabídnou nejlepší možné řešení a zajistí veškerou dokumentaci. Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy k žádosti, spočítáme bodové hodnocení projektu a posoudíme přijatelnost projektu. Zpracujeme a podáme s Vámi kompletní žádost o dotaci na elektromobil včetně dobíjecí stanice.

01

Příprava projektu

V úvodu nám sdělíte Vaše požadavky, představy a řeknete nám jaký druh elektromobilu chcete v rámci dotace pořizovat.


Zhodnotíme reálné šance na úspěch získání dotace, budeme Vás informovat o veškerých povinných přílohách, projdeme s Vámi bodové hodnocení projektů a zajistíme veškerou součinnost např. s dodavatelskou firmou nabíjecích stanic.

04

Realizace projektu

Po vyhodnocení projektů následuje samotná fyzická realizace projektu, tzn. nákup elektromobilu (dobíjecí stanice).


V okamžiku vyhodnocení projektů klienti obdrží od poskytovatele dotace smlouvu o čerpání finančních prostředků, tzn. že Vám je alokována finanční podpora a poskytovatel dotace bude čekat pouze na vyhotovenou žádost o platbu.

02

Zpracování žádosti

Po společné dohodě a odsouhlasení spolupráce pro Vás vypracujeme veškeré povinné přílohy k žádosti včetně samotné žádosti v systému poskytovatele dotace, v případě zájmu zajistíme projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení, veškerá administrativa jde za námi.


Budeme v podstatě Váš rádce a provedeme Vás veškerými kroky např. jak založit systém žádosti, jaký elektronický podpis zařídit atd.

Žádost o platbu

05

V okamžiku, kdy máte vše nakoupeno, tak z naší stany dochází k vyhotovení žádosti o platbu.


Zašlete nám všechny faktury od dodavatelských firem a my na základě podkladů vyhotovíme žádost o platbu, vše se zpracovává v systému poskytovatele dotace.

03

Hodnocení projektu

Všechny dotační tituly podléhají hodnocení ze strany poskytovatele dotace, který umožnuje v rámci hodnocení doplnění projektu, tzn. pokud je třeba něco doplnit, vyjasnit, tak jsme v rámci projektu vždy vyzvání.


Doplnění provádíme s Vaší součinností a následně vše ukládáme do systému žádosti. Hodnocení projektu trvá z praxe cca 2 až 4 měsíce v závisloti na počtu projektů atd.

06

Monitoring projektu

Po úspěšné platbě dotace, která přijde na Váš účet začíná běžet doba udržitelnosti, jedná se o dobu, po kterou musí projekt fungovat.


V případě Vašeho zájmu pro Vás budeme tvořit monitorovací zprávy, které si vyžádá poskytovatel dotace. Zprávy vyhotovíme a vše ukládáme do systému poskytovatele dotace ke schválení.

KOLIK MĚ VAŠE SLUŽBY BUDOU STÁT?


Veškeré konzultace nabízíme v rámci služeb samozřejmě zdarma a pokud se domluvíme na spolupráci, tak je naše odměna rozdělena na dvě části.


Jelikož se jedná o několika měsíční administrativní proces, tak první část probíhá po podpisu Smlouvy o dílo a dohodnutá částka slouží na vyhotovení kompletní žádosti o dotaci včetně příloh.


Druhá část následuje po schválení žádosti o dotaci, kdy účtujeme % ze schválené dotace (nikoliv z investice). Procentuelní odměna se pohybuje mezi 4 - 8% ze schválené dotace. Přesné podmínky jsou samozřejmě předem známé ze Smlouvy o dílo. 


KONČÍ VAŠE PRÁCE PO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI?


Mnoho klientů se domnívá, že po podání žádosti pro nás práce končí. Naše služby tím právě naopak začínají, podaní žádosti je pouze první krok, naše práce nekončí ani po schválení žádosti o dotaci. Po samotném schválení následuje opět administrativní proces, aby došlo k úspěšnému profinancování celé akce. Tato práce je naší starostí, služby za tyto činnosti jsou již zahrnuty v našich provizích a nebudou Vás již nic stát.